LỚP BỒI DƯỠNG DẠY HỌC SỐ TRỰC TUYẾN CHO GIẢNG VIÊN

- Giảng viên sẽ học các bài học trên lớp trực tuyến

- Từng phần nhỏ sẽ có bài kiểm tra ngắn, nhằm đánh giá và ôn lại những gì đã học

- Giáo viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa mới được xem là hoàn thành khóa học